LLM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

LLM chia cổ tức là việc Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LLM) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty LLM để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu LLM. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức LLM? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Tổng công ty lắp máy Việt Nam như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu LLM, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức LLM, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch LLM chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về LLM:

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty lắp máy Việt Nam

Mã chứng khoán: LLM

Sàn giao dịch: HOSE

 LLM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức LLM
LLM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức LLM

LLM chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 27/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2023

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện:1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
– Ngày thanh toán:27/12/2023

Lịch chia cổ tức LLM 2022

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2022

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
– Thời gian thực hiện: 20/12/2022

LLM chia cổ tức 2019

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2019

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2019

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
– Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
– Thời gian thực hiện: 16/12/2019

Lịch chia cổ tức LLM 2018

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2018

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2018

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền mặt

– Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 600 đồng)
– Thời gian thực hiện: 23/11/2018

LLM chia cổ tức 2017

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/10/2017

3. Hình thức chia: Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
– Tỷ lệ thực hiện: 2,25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 225 đồng)
– Thời gian thực hiện: 30/11/2017

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức LLM

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông mang chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần.