MSH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

MSH chia cổ tức là việc Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty MSH để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu MSH. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức MSH? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần May Sông Hồng như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu MSH, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức MSH, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch MSH chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về MSH:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần May Sông Hồng

Mã chứng khoán: MSH

Sàn giao dịch: HOSE

 MSH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức MSH
MSH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức MSH

MSH chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 06/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
– Ngày thanh toán: 22/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức MSH

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần May Sông Hồng vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.