NCT chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

NCT chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty NCT để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu NCT. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức NCT? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu NCT, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức NCT, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch NCT chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về NCT:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Sàn giao dịch: HOSE

 NCT chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức NCT
NCT chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức NCT

NCT chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 22/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2023

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2023 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 22/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức NCT

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (tầng 2 – Tòa nhà NTS, sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.