NEM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

NEM chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc (NEM) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty NEM để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu NEM. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức NEM? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu NEM, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức NEM, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch NEM chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về NEM:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc

Mã chứng khoán: NEM

Sàn giao dịch: UpCOM

 NEM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức NEM
NEM chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức NEM

NEM chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 08/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 1,35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 135 đồng).
– Ngày thanh toán: 20/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức NEM

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc – Khu Công nghiệp Quế Võ, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh và xuất trình Căn cước công dân. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Kế toán tài chính – Công ty cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc trong giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần. Người liên hệ: Mrs Thường – SĐT: 0982731802.