Nhận định cổ phiếu HDG, DCL, VFS, ORS, SSI

Nhận định cổ phiếu HDGCHỜ BÁN Trong T5/2024, HDG đã thông qua nghị quyết thực hiện chi trả cổ tức 5% tiền mặt và 10% cổ phiếu cho cổ đông – dự kiến sẽ thực hiện vào Q2-Q3/2024. Kỳ vọng LNST từ Q2/2024 sẽ dần phục hồi trở lại nhờ (1) mảng năng lượng cải thiện và (2) chi phí tài chính đã suy giảm đáng kể so với cùng kỳ 2023. Cổ phiếu đã được khuyến nghị MUA ở vùng giá 26,000 đ/cp (+27%) trong T2/2024, NĐT có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.

Nhận định cổ phiếu DCLCHỜ MUA Q1/2024 doanh thu và LNST đạt tương ứng 278 tỷ đồng (17.4% yoy) và 22 tỷ đồng (+51.8% yoy). Năm 2024, Công ty đặt ra kế hoạch doanh thu 1,377 tỷ đồng (+20% yoy) và LNTT 127 tỷ đồng (+64% yoy). Chúng tôi đánh giá dự án nhà máy sản xuất thiết bị y tế Benovas (tổng vốn đầu tư là 870 tỷ đồng, dự kiến hoạt động từ Q3/2024) và Giai đoạn 5 nhà máy sản xuất viên nang VinaCap (dự kiến đi vào hoạt động Q2/2024) … sẽ giúp Cty mở rộng năng lực sản xuất và tăng cường lợi thế cạnh tranh. Cổ phiếu đang được giao dịch với P/E fwd 20.x ,theo chúng tôi là phù hợp với tình hình hoạt động và tiềm năng tăng trưởng của Công ty. Lưu ý: cổ phiếu có thanh khoản thấp.

Nhận định cổ phiếu VFSCHỜ MUA Q1/2024 LNST đạt 27 tỷ đ (gấp 4 lần cùng kỳ) đến từ tất cả các mảng kinh doanh như cho vay margin, tự doanh, môi giới,… Chúng tôi đánh giá năm 2024, KQKD sẽ tăng trưởng khả quan nhờ (1) thị trường hồi phục cùng với thanh khoản tăng; (2) kế hoạch tăng vốn để mở rộng kinh doanh. Trong đó, công ty dự kiến trong năm 2024 sẽ tiến hành chào bán 120 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá chào bán 10,000đ/cp. Cổ phiếu hiện đang được giao dịch ở mức P/B fw = 1.2x (thấp hơn trung bình dài hạn của cổ phiếu là 1.5x), nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân cổ phiếu khi thị trường điều chỉnh.

Nhận định cổ phiếu ORSCHỜ BÁN Q1/2024, lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đ (+23% YoY) chủ yếu nhờ lợi nhuận đến từ mảng tự doanh. Năm 2024, doanh nghiệp đặt kế hoạch LNST đạt 286 tỷ đ (+25% YoY). Chúng tôi đánh giá công ty có thể hoàn thành kế hoạch nhờ (1) thị trường phục hồi cùng thanh khoản cao; (2) trong Q1/2024, công ty đã hoàn thành tăng vốn thêm 1,000 tỷ đ, điều này sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của công ty. Cổ phiếu đã được khuyến nghị tại vùng giá 12,500 đ (sau điều chỉnh phát hành thêm), nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu chờ cơ hội chốt lời.

Nhận định cổ phiếu SSICHỜ BÁN Hoạt động kinh doanh của công ty có thể bị ảnh hưởng một phần khi mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng thời gian gần đây và kỳ vọng triển khai KRX bị đẩy lùi khiến chúng tôi phải điều chỉnh lại tiềm năng tăng trưởng và định giá của cổ phiếu SSI. Tuy nhiên, kết quả cả năm 2024 dự kiến vẫn sẽ tăng trưởng so với năm trước. Cổ phiếu hiện được giao dịch ở mức P/B 2.2x, cao hơn mức trung bình 5 năm gần nhất là 1.8x