Nhận định cổ phiếu VOS, CTF, NT2, TCM, TLG, HSG, GAS, HDC, BBC, SCR ngày 29/7/2021

Cổ phiếu VOSBÁN@6,980 Trong 2 quý đầu năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 580 tỷ VND (giảm 14% YoY) và 222 tỷ VND (so với lỗ 118 tỷ VND cùng kỳ) chủ yếu đến từ lãi thanh lý khoản đầu tư dài hạn và lãi thanh lý tài sản cố định với giá trị lần lượt là 123 tỷ VND và 94 tỷ VND. Mặc dù giá cước vận tải tăng cao nhưng triển vọng kinh doanh không tích cực do đội tàu có tuổi đã cao và hoạt động kém hiệu quả. Bên cạnh đó, tình hình tài chính không lành mạnh vì: (i) lợi nhuận không đến từ hoạt động cốt lõi là vận tải biển; (ii) tỷ lệ vay nợ ở mức cao và (iii) lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2021 lên đến 699 tỷ VND. Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời cổ phiếu.

Cổ phiếu CTFBÁN@20,400 Quý 2 2021 công ty đạt LNST thuộc cổ đông công ty mẹ 0.5 tỷ tương đương cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 16.1 tỷ đồng và hoàn thành 21% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lợi nhuận 6 tháng đầu năm chủ yếu đến từ các khoản lợi nhuận bất thường bao gồm thu nhập tài chính từ ký quỹ và thu hồi được khoản công nợ lâu năm đã trích lập dự phòng. Hiệu quả hoạt động thấp (ROE~8%, biên lợi nhuận ròng ~1%). Định giá cao so với các công ty trong ngành (P/E forward 35x so với P/E ngành 8.2x ).

Cổ phiếu NT2BÁN@18,500 Kết quả kinh doanh 6T/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm lần lượt 9% và 67%. Sản lượng điện quý 2/2021 giảm 216,8 triệu kWh so với cùng kỳ do nhu cầu phụ tải thấp khi hoạt động SXKD bị ảnh hưởng khi dịch tái bùng phát; giá khí tăng cao làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường điện & cạnh tranh từ các nhà máy năng lượng tái tạo.

Cổ phiếu TCMBÁN@76,700 Do không có đơn hàng khẩu trang nên trong T6/2021, TCM có doanh thu và lợi nhuận ròng giảm lần lượt 18% và 44% yoy. Tuy vậy nhờ 5T đầu năm tích cực nên lũy kế 1H/2021, công ty vẫn đạt doanh thu và lợi nhuận là 1,800 tỷ đ và 117 tỷ đ, tăng 11% và 4% yoy. Định giá không còn hấp dẫn với PE 19.2 lần so vs TB ngành 11.4 lần. Lưu ý theo dõi: Kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy may – đan – nhuộm để phục vụ đơn hàng xuất khẩu và đáp ứng đơn hàng sợi và vải ngày càng cao cho hiệp định FTA là động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Cổ phiếu TLGCHỜ MUA Q2/2021 doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt mức 748 tỷ đồng và 91 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng 16% và 146% so với Q2/2020 nhờ vào việc (1) các trường học hoạt động tương đối ổn định trong 6T đầu năm 2021 và thị trường xuất khẩu đã tăng trưởng trở lại, (2) Công ty đã thực hiện tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào nhóm hàng có biên lợi nhuận cao và (3) giảm chi phí tài chính. Doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, cổ phiếu có xu hướng phục hồi trong ngắn hạn.

Cổ phiếu HSGCHỜ MUA Lũy kết 6T 2021 doanh thu đạt 19,045 tỷ (+50%) LNST đạt 2,737 tỷ đồng (+4,200% YoY) nhờ nhu cầu và giá thép tăng cao. Triển vọng tăng trưởng tốt trong dài hạn nhờ nguồn cầu tăng trưởng và tiềm năng xuất khẩu lớn, hiện tại các đơn hàng đã được chốt cho đến cuối năm 2021. Tuy nhiên, rủi ro dịch bệnh Covid-19 có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỷ trọng tại các phiên điều chỉnh.

Cổ phiếu GASCHỜ MUA Kết quả kinh doanh quý 2 thấp hơn ước tính ban đầu của chúng tôi, lợi nhuận chỉ tăng 28% so với cùng kỳ trong khi quý 2 năm ngoái là mức thấp lịch sử. Dịch bệnh COVID vãn đang diễn biến phức tạp khiến cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong nước chưa thể phục hồi hoàn toàn. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận của công ty cũng bị giảm sút mặc dù giá dầu đạt mức cao do phải ghi nhận nhiều chi phí hỗ trợ tập đoàn PVN và hỗ trợ Chính phủ phòng chống dịch, chi phí lãi vay cũng tăng mạnh do GAS đang thực hiện đầu tư mở rộng hệ thống kho và đường ống LNG. Chúng tôi vẫn duy trì đánh giá GAS là một doanh nghiệp hàng đầu với nền tảng tài chính lành mạnh, tuy nhiên mức giá hiện tại là không hấp dẫn để đầu tư và nên chờ đợi những vùng giá thấp hơn để có thể giải ngân

Cổ phiếu HDCCHỜ MUA Doanh thu quý 2/2021 đạt 378 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng (tăng trưởng lần lượt 65% và 71% so với cùng kỳ). Tiến độ bán và thi công dự án the Light City (giai đoạn 1) tương đối khả quan, kỳ vọng tác động tích cực đến kết quả kinh doanh trong năm 2021. Về mặt dài hạn, công ty đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh nhờ các dự án gối đầu tiềm năng khác như biệt thự đồi Ngọc Tước 2, the Light City (giai đoạn 2), khu du lịch Đại Dương…

Cổ phiếu BBCCHỜ BÁN Lợi nhuận Q2/2021 là 104 triệu đồng so với 49 tỷ đồng lợi nhuận quý 2/2020. Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng 38% YoY và lợi nhuận đạt 8 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng 2020, BBC ghi nhận 81 tỷ đồng lợi nhuận khác phần lớn từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất BBC miền Bắc; nếu không có khoản này công ty có lỗ trước thuế 13 tỷ đồng. Ngành bánh kẹo đã tăng trưởng chậm lại những năm gần đây và tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ hàng nhập khẩu.

Cổ phiếu SCRCHỜ BÁN Kết quả kinh doanh quý 2 không tích cực khi công ty đạt doanh thu 23.8 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.6 tỷ (giảm 94% so với cùng kỳ). Lũy kế 6 tháng đầu năm công ty đạt lợi nhuận sau thuế 1.8 tỷ và mới hoàn thành 1% kế hoạch lợi nhuận năm. Tiến độ triển khai các dự án chậm, quy mô hoạt động, quỹ đất tương đối nhỏ so với các doanh nghiệp trong ngành. Cổ phiếu có tính thanh khoản thấp.