Nhận định đánh giá và phân tích cổ phiếu ngày 15/12/2020

Phân tích kỹ thuật ngày 15/12/2020

VN-Index điều chỉnh giảm 0.8% còn 1055.28 trước áp lực giảm giá từ các nhóm cổ phiếu lớn như Ngân hàng, Bất động sản, Thép và Dầu khí. Ngoài ra, nhóm Công nghệ, Bảo hiểm, Bán lẻ, Đá xây dựng cũng giảm giá cuối phiên. Về phía các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá có VNMSAB. Tuy nhiên, một số nhóm tăng ngược hướng thị trường gồm Bất động sản khu công nghiệp, Xây dựng, Phân bón và Cao su thiên nhiên.

Trong khi đó, HNX-Index có phiên tăng thứ 11 liên tiếp 1.3% lên 167.87 và chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA sang phiên thứ 9.

Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường và gía trị giao dịch hai sàn chính đạt mức cao nhất 6 tháng 14,950 tỷ cho 790 triệu cổ phiếu khớp lệnh, Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh 832 tỷ.

Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu vượt đỉnh

Nhóm Chứng khoán

SSI và VND đang vươn lên dẫn đầu nhóm Chứng khoán nhưng có tín hiệu QUÁ MUA.

VND tăng 5.1% lên 22.9, đỉnh 31 tháng. Giá VND tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá VND cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh. Gíá VND cắt trên dải cận trên của đường Bollinger band.

SSI tăng 1.4% lên 25.5, đỉnh 26 tháng. Giá SSI tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá SSI cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh. Gíá SSI cắt trên dải cận trên của đường Bollinger band.

Nhóm Dệt may

TCM và GIL tiếp tục lên đỉnh lịch sử mới và tín hiệu QUÁ MUA sang vài phiên.

GIL tăng 2.7% lên 46.2, đỉnh lịch sử mới. Giá GIL tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá GIL cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh. Giá GIL vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

TCM tăng 2.9% lên 48.5, đỉnh lịch sử mới. Giá TCM tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá TCM cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh. Giá TCM vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

Nhóm Cảng biển và hậu cần

GMD là cổ phiếu nổi bật nhất nhóm. TMS đang hồi phục sau đợt bán ròng lớn của nhà đầu tư nước ngoài.

GMD tăng 4.2% lên 33.2, đỉnh 13 năm. Giá GMD tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá GMD cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình. Giá GMD vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

TMS tăng 5.9% lên 37.5, đỉnh 41 tháng. Giá TMS tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tháng đến 12 tháng. Giá TMS cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line nhưng đường MACD nằm dưới đường tín hiệu signal line.

Nhóm cổ phiếu khác

GVR tăng 4% lên 23.25, đỉnh lịch sử mới. Giá GVR tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá GVR cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line.. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh. Giá GVR vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

HDG tăng 3% lên 34.45, đỉnh lịch sử mới. Giá HDG tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá HDG cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều tăng và vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line.. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh. Giá HDG vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

KBC tăng 2.5% lên 16.45, đỉnh 50 tháng. Giá KBC tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá KBC cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line.

NVL tăng 1.7% lên 65.5, đỉnh 24 tháng. Giá NVL tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá NVL cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt xa mức trung binh. Giá NVL vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

PAC tăng 2% lên 27.6, đỉnh 16 tháng. Giá PAC tăng trưởng dương từ 1 tuần đến 12 tháng. Giá VCS cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line nhưngfđường MACD nằm dưới đường tín hiệu signal line. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung bình.

VCS tăng 0.6% lên 82.5, đỉnh 13 tháng. Giá VCS tăng trưởng dương và vượt trội bình quân thị trường từ 1 tuần đến 9 tháng. Giá VCS cắt trên các đường trung bình động MA từ ngắn hạn đến dài hạn. Các đường trung bình động MA đang tăng và đường ngắn hạn vượt trên đường dài hạn. Cả hai đường MACD và tín hiệu signal line đều vượt đường Zero line trong đó đường MACD vượt trên đường tín hiệu signal line. Chỉ báo RSI lên mức QUÁ MUA. Chỉ báo ADX đo xu hướng ngắn hạn vượt mức trung binh. Giá VCS vượt lên trên dải cận trên của đường Bollinger band.

Tín hiệu kỹ thuật mới cuối phiên 15/12/2020

Cổ phiếu có tín hiệu MUA: CTRVHC.

Cổ phiếu có tín hiệu QUÁ MUA: HDC (8 phiên), SSI (7 phiên), TCM (7 phiên), NVL (4 phiên), GMD (3 phiên), ACV (3 phiên),CTDHCMVNDHDGDBCTACGVRVCSGIL.