NO1 chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

NO1 chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Tập đoàn 911 (NO1) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty NO1 để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu NO1. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức NO1? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Tập đoàn 911 như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu NO1, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức NO1, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch NO1 chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về NO1:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn 911

Mã chứng khoán: NO1

Sàn giao dịch: HOSE

 NO1 chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức NO1
NO1 chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức NO1

NO1 chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 28/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2023

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện:5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
– Thời gian thực hiện:20/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức NO1

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn 911 địa chỉ: C14 – HH04 đường Lưu Khánh Đàm, KĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.