NTH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

NTH chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong (NTH) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty NTH để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu NTH. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức NTH? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu NTH, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức NTH, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch NTH chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về NTH:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong

Mã chứng khoán: NTH

Sàn giao dịch: HNX

 NTH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức NTH
NTH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức NTH

NTH chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 25/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 11/01/2024

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức NTH

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong – Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.