PAT chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

PAT chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam (PAT) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty PAT để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu PAT. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức PAT? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu PAT, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức PAT, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch PAT chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về PAT:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam

Mã chứng khoán: PAT

Sàn giao dịch: UpCOM

 PAT chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức PAT
PAT chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức PAT

PAT chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 20/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 90%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 9.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 18/01/2024

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức PAT

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, địa chỉ; Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân.