PC1 chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

PC1 chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty PC1 để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu PC1. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức PC1? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu PC1, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức PC1, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch PC1 chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về PC1:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn PC1

Mã chứng khoán: PC1

Sàn giao dịch: HOSE

 PC1 chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức PC1
PC1 chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức PC1

PC1 chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 23/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2023

3. Hình thức chia: hát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
– Tỷ lệ thực hiện: 15% tương đương tỷ lệ 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ, xem như không được phát hành.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là 8*0,15=1,2 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức PC1

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ban Kiểm toán nội bộ – Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 – Tầng 2, Tòa nhà CT1, 583 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.