Phân tích Cổ phiếu ASG, BCG, HBC, BVS, FMC, HSG, LTG, VGS, CII, DPG

Phân tích Cổ phiếu ASGBÁN@29,600 Trong Q3/2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 180 tỷ đồng (tăng 2% YoY) và 17 tỷ đồng (giảm 35% YoY). Triển vọng trong Q4/2021 và năm 2022 của ASG vẫn khó khăn do tình hình dịch bệnh còn phức tạp ảnh hưởng đến ngành dịch vụ hàng không. Bên cạnh đó, chỉ số P/E đã ở mức cao là 33.5x. Lưu ý: Cổ phiếu có thanh khoản thấp.

BCGBÁN@24,200 Lũy kế 9T/2021, doanh thu đạt 1,905 tỷ đồng (+13%YoY) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 509 tỷ đồng (gấp 10 lần cùng kỳ) chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án, hoạt động xây lắp và sản xuất điện. Tuy nhiên, chất lượng tài sản và dòng tiền thấp. Tại 30/09/2021, phải thu khác chiếm đến 47% tổng tài sản. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 9T/2021 âm 7,000 tỷ đồng. Giá cổ phiếu đang có xu hướng giảm.

HBCBÁN@20,250 Lũy kế 9T/2021, công ty đạt doanh thu thuần 7.535 tỷ đồng (-6%YoY) và lợi nhuận sau thuế 81 tỷ đồng (+24%YoY). Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đến chủ yếu từ lãi chuyển nhượng khoản đầu tư (ghi nhận 67 tỷ vào doanh thu tài chính). Hiệu quả hoạt động 9 tháng thấp với biên lợi nhuận ròng khoảng 1%. Định giá cao so với các công ty trong ngành với P/E 46.7x so với P/E ngành 19.7x.

Phân tích Cổ phiếu BVSCHỜ MUA Doanh thu quý 3/2021 đạt 227, tăng mạnh 113% YoY nhờ thanh khoản thị trường ở mức cao giúp các hoạt động môi giới và cho vay margin được hưởng lợi. Tuy nhiên, chi phí môi giới tăng mạnh do công ty chưa thực hiện các hoạt động chuyển đổi số mô hình kinh doanh, phụ thuộc nhiều vào hoạt động của môi giới với phí hoa hồng cao. Lợi nhuận Q3/2021 đạt 33 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ 2020 và tương ứng với ước tính ban đầu của chúng tôi. Cổ phiếu BVS tăng mạnh trong thời gian gần đây nhờ hiệu ứng dòng tiền đổ vào dòng chứng khoán, đang ở vùng giá không thực sự hấp dẫn để đầu tư.

FMCCHỜ MUA Doanh thu T10/2021 tăng trưởng 5% yoy nhờ vào việc Công ty đã phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ giữa Q3/2021 và xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn tương đối khởi sắc. Vừa qua, việc C.P Việt Nam trở thành cổ đông chiến lược (sở hữu ~16.6% cổ phần) có thể giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh trong trung – dài hạn khi khai thác sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành chăn nuôi – thủy sản. Doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, nhà đầu tư có thể quan sát diễn biến giá cổ phiếu để gia tăng tỷ trọng.

HSGCHỜ MUA Q3/2021 Công ty đạt sản lượng 559,578 tấn đem lại doanh thu 15,797 tỷ đồng (+21.7% QoQ) và LNST 940 tỷ đồng (-45%QoQ). Triển vọng kinh doanh tích cực trong dài hạn nhờ nguồn cầu nội địa gia tăng và tiềm năng xuất khẩu lớn. Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỷ trọng tại các phiên điều chỉnh.

Phân tích Cổ phiếu LTGCHỜ MUA Quý 3/2021, doanh thu đạt 1,992 tỷ đồng (+12% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng (-65% yoy), chủ yếu do chi phí sản xuất, chi phí logistics gia tăng dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tình hình tài chính ở mức trung bình, tỷ lệ D/E cuối Q3/2021 đạt 1.3x. Trong dài hạn, LTG tiếp tục duy trì tiềm năng tích cực với vị thế đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, thị phần ~20% trên cả nước. Định giá vẫn ở mức thấp với P/E 6.9x.

VGSCHỜ MUA Tiêu thụ thép trong quý 3/2021 sụt giảm do giãn cách xã hội làm doanh thu công ty giảm so với cùng kỳ, đạt ~1,257 tỷ đ (-.28% yoy), tuy vậy, giá thép vẫn ở mức tốt giúp biên lợi nhuận công ty tăng, qua đó, lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 đạt 36 tỷ đ (+60% yoy). Quý 4/2021, hoạt động kinh doanh của VGS kỳ vọng sẽ phục hồi khi các địa phương đã mở cửa trở lại. Ngoài ra,việc chủ tịch công ty là ông Lê Minh Hải đăng ký nhận chuyển nhượng 5 triệu cổ phiếu để gia tăng tỷ lệ sở hữu của ông vào nhóm liên quan từ 44.3% lên 56.2% sẽ là yếu tố hỗ trợ giá ngắn hạn cho cổ phiếu công ty.

CIICHỜ BÁN Lũy kế 9T/2021, doanh thu đạt 2.223 tỷ đồng (-25%yoy) do tạm dừng thu phí các dự án BOT và chậm bàn giao dự án bất động sản. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 34 tỷ đồng (-88%yoy) do chi phí lãi vay tăng cao. Vào tháng 10, CII tiếp tục thông qua việc phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 500 tỷ đồng để tái cấu trúc nguồn vốn và đầu tư dự án cầu đường. Áp lực nợ vay và chi phí tài chính lớn với D/E 2.3x. Hiệu quả kinh doanh không cao với ROE thấp ~2%/năm.

Phân tích Cổ phiếu DPGCHỜ BÁN Lũy kế 9T/2021, doanh thu đạt 1,535 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng (tăng trưởng lần lượt 12% và 230% so với cùng kỳ). Triển vọng dài hạn tích cực với các dự án bất động sản gối đầu tiềm năng khác như Đồng Nà, Khu đô thị Bình Dương, Cồn Tiến,… cùng với đó là sự ổn định từ lĩnh vực thủy điện và xây dựng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, cổ phiếu đã có nhịp tăng mạnh hơn 100% sau 3 tháng, nhà đầu tư có thể cân nhắc hạ tỷ trọng.