Phân tích Cổ phiếu DL1, BWE, FRT, HND, AGR, TLH

Phân tích Cổ phiếu DL1BÁN@13,500 Trong Q3/2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 2 tỷ đồng (giảm 50% YoY) và 12 tỷ đồng (tăng 33% YoY). Chất lượng tài sản của DL1 không tốt, chủ yếu là các khoản phải thu về cho vay chiếm tới 41% tổng tài sản tại ngày 30/9/2021. Định giá cổ phiếu ở mức cao với chỉ số P/E là 58.7x.

Phân tích Cổ phiếu BWECHỜ MUA Ước tính LNST lũy kế 10T/2021 đạt mức 552 tỷ đồng, tăng 25% yoy nhờ vào việc gia tăng sản lượng nước và đẩy mạnh mảng xử lý rác thải. Tiềm năng trong trung-dài hạn tương đối tích cực nhờ vào việc tiếp tục khai thác các nhà máy nước hiện hữu. Doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, tỷ lệ thất thoát nước thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành (5% vs 15%-20%). So với khuyến nghị MUA gần nhất của chúng tôi ở mức giá 41,200đ/cp tại 06/09/2021, cổ phiếu đã tăng 10%, nhà đầu tư có thể tiếp tục quan sát diễn biến giá cổ phiếu để gia tăng tỷ trọng.

Phân tích Cổ phiếu FRTCHỜ MUA Q3/2021, công ty đạt doanh thu 4,993 tỷ đ (tăng 45%YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đ trong khi cùng kỳ lỗ 236 tỷ đ. Bên cạnh mảng bán lẻ thiết bị điện tử tăng trưởng tốt và triển vọng tích cực từ phân phối IPhone 13, tình hình kinh doanh chuỗi nhà thuốc Long Châu đang dần được cải thiện. Nhà đầu tư cân nhắc giải ngân ở những nhịp điều chỉnh mạnh của cổ phiếu

Phân tích Cổ phiếu HNDCHỜ MUA Quý 3/2021, doanh thu đạt 2,195 tỷ đồng (-4% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng (-97% yoy), chủ yếu do áp lực cạnh tranh từ nguồn năng lượng tái tạo trên thị trường điện, cùng với đó là giá than tăng cao ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh có thể cải thiện trong trung dài hạn do một số hạng mục tài sản cố định sắp hết khấu hao. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt ở mức khá (~5%) và có tiềm năng gia tăng trong tương lai.

Phân tích Cổ phiếu AGRCHỜ BÁN Lũy kế 9T/2021, doanh thu đạt 270 tỷ đ (+63%YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 317 tỷ đ (gấp ~4 lần cùng kỳ năm ngoái) chủ yếu nhờ hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng tại 30/09/2021 chất lượng tài sản của AGR vẫn ở mức thấp với dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu lên đến ~1,137 tỷ đồng.

Phân tích Cổ phiếu TLHCHỜ BÁN Tháng 10/2021, nhờ việc mở cửa trở lại sau giãn cách xã hội, doanh thu thuần công ty đạt 650 tỷ đ, cao gần gấp đôi doanh thu bình quân các tháng trong quý 3/2021. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp có dấu hiệu suy yếu khi chỉ đạt 9.2%, thấp hơn đáng kể mức 17.7% trong quý 3/2021 khiến lợi nhuận sau thuế toàn công ty đạt 41 tỷ đ, chỉ cao hơn 16% mức bình quân quý 3/2021, cho thấy tốc độ tăng trưởng của công ty đã có dấu hiệu chững lại.