Phân tích cổ phiếu TPB, GAS, DMC, CTF, PSH, POM, FOX, PPC, DBC, NLG, VDS ngày 7/7/2021

Cổ phiếu TPB: MUA@39,150 Ngân hàng mới được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 1,000 tỷ đ thông qua phương án phát hàng riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, giúp cải thiện hệ số an toàn vốn CAR. Tăng trưởng tín dụng dự kiến duy trì ở mức cao khi TPB tiếp tục đẩy mạnh cho vay bán lẻ, thu nhập ngoài lãi tích cực nhờ thu từ banca với Sunlife. Kết quả kinh doanh Q2/2021 khả quan với tổng thu nhập hoạt động đạt 6,233 tỷ đ (+27%) và lợi nhuận trước thuế 3,000 tỷ đ (+54% yoy). Định giá thấp so với trung bình ngành P/B forward 1.9 x so với TB ngành 2.3x

Cổ phiếu GAS: BÁN@94,500 Việc các nước OPEC ngừng đàm phán khiến giá dầu bật tăng trong hôm nay tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho cổ phiếu GAS. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng kinh doanh cũng đã được phản ánh trong dự phóng của chúng tôi. Tại mức giá hiện tại, cổ phiếu GAS đã tăng 15% từ điểm mua cuối tháng 5 và có định giá P/E forward 2021 khoảng 17x. Chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng giá của cổ phiếu này không còn hấp dẫn và nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời để bảo toàn lợi nhuận

Cổ phiếu DMC: BÁN@51,400 Q1/2021 doanh thu chỉ đạt 290 tỷ, tương đương với mức cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 24 tỷ đồng, giảm 44% so với mức 43 tỷ đồng tại Q1/2020 do áp lực tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào, giảm biên lợi nhuận gộp và tăng chi phí hoạt động. Cổ phiếu có xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn.

Cổ phiếu CTF: BÁN@20,600 Kết thúc quý 1 công ty đạt LNST 16 tỷ, gấp 35 lần cùng kỳ và đương đương hoàn thành 20% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lợi nhuận quý 1 tăng đột biến chủ yếu đến từ các khoản lợi nhuận bất thường bao gồm thu nhập tài chính từ ký quỹ và thu hồi được khoản công nợ lâu năm đã trích lập dự phòng. Hiệu quả hoạt động thấp (ROE~8%, biên lợi nhuận ròng ~1%). Định giá cao so với các công ty trong ngành (P/E forward 35x so với P/E ngành 8.2x ).

Cổ phiếu PSH: BÁN@24,000 Mặc dù Công ty chiếm thị phần số 1 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long về bán lẻ xăng dầu nhưng ROA và ROE không hấp dẫn lần lượt đạt 0.3% và 1.9% trong năm 2020. Tỷ lệ nợ vay cao ở mức 2.1x. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh phức tạp ở khu vực phía Nam có thể ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. P/E forward ở mức cao 61x. Nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời cổ phiếu.

Cổ phiếu POM: CHỜ MUA Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần 12,000 tỷ đồng và LNST 600 tỷ đồng, tăng trưởng 22% và 3,800% so với năm 2020. Công ty có kế hoạch phát hành 70 triệu cổ phiếu mới để tăng VĐL lên 3,500 tỷ đồng. Tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn tốt nhờ: 1) Nhà máy Pomina 3 với công suất 1 triệu tấn/năm đi vào hoạt động cuối năm 2020 hiện đã hoạt động ở 80 – 90% công suất 2) nhu cầu ngành thép tăng trưởng nhờ khôi phục của ngành Bất động sản. Tuy nhiên POM phải đối mặt với cạnh tranh cao trong ngành và chi phí lãi vay lớn, định giá P/E foward ở mức 7.8x ngang với trung bình ngành.

Cổ phiếu FOX: CHỜ MUA Quý I/2021, doanh thu đạt 2,925 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 443 tỷ đồng (tăng trưởng lần lượt 10% và 30% so với cùng kỳ). Triển vọng dài hạn ổn định được dẫn dắt bởi mảng dịch vụ viễn thông. Ngoài ra, mảng dịch vụ trung tâm dữ liệu cũng sẽ được hưởng lợi lớn từ xu thế chuyển đổi số. Biên lợi nhuận gộp cao (50%), tài chính lành mạnh.

Cổ phiếu PPC: CHỜ MUA Quý 1/2021, doanh thu đạt 1,079 tỷ đồng (-52% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng (+2% yoy) nhờ ghi nhận cổ tức từ HND. Hoạt động kinh doanh năm 2021 dự kiến khó có sự tăng trưởng do áp lực cạnh tranh từ nguồn năng lượng tái tạo trên thị trường điện và nguồn thủy điện được ưu tiên huy động trong điều kiện khí hậu La Nina. Tuy nhiên, PPC là doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, đã hết nợ vay, tỷ lệ cổ tức tiền mặt ở mức tốt (~7%), phù hợp với nhà đầu tư theo trường phái an toàn, thận trọng.

Cổ phiếu DBC: CHỜ MUA Quý 2/2021, DBC ước lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, giảm 47% yoy do giá lợn hơi tiếp tục giảm, hiện ở mức ~60,000 VND/kg, ngoài ra, dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm có dấu hiệu bùng phát trở lại cũng ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ các sản phẩm của công ty. Theo đó, lũy kế 6 tháng, DBC thu về 579 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 23% yoy. Tuy vậy, đây vẫn là kết quả khá tốt nếu xét đến việc giá lợn hơi đã giảm khá sâu so với cùng kỳ, nhà đầu tư có thể chờ đợi giá cổ phiếu ổn định trở lại để tiếp tục gia tăng tỷ trọng.

Cổ phiếu NLG: CHỜ MUA NLG ước tính doanh số bán hàng lũy kế 5 tháng đầu năm đạt hơn 4,100 tỷ đồng trong đó dự án Flora Mizuki và Waterpoint đóng góp khoảng 45% mỗi dự án và Akari đóng góp 10%. Doanh số 2021 ước đạt 12,746 tỷ đồng (tăng trưởng 49% so với năm 2020). Công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt 1,500 đồng/cổ phiếu (tỷ suất cổ tức 3.9%). Tỷ lệ P/E là 9.5x và P/B 1.6x, thấp hơn mức trung bình ngành là 29.8x và 2.8x.

Cổ phiếu VDS: CHỜ BÁN Kết quả kinh doanh quý 2/2021 được dự báo tiếp tục khả quan nhờ thanh khoản thị trường cao. Chúng tôi dự báo VDS có thể vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm nay là 144 tỷ đồng sau thuế. Tuy nhiên giá cổ phiếu đã tăng 2.7 lần từ đầu năm và ở mức giá hiện tại, P/E forward đã đạt 11.9x và P/B forward đã đạt 2.3x. Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến thị trường để tìm điểm bán phù hợp.