Phân tích cổ phiếu VCS, MSH, SHN, FRT, LDG ngày 15/7/2021

Cổ phiếu VCSCHỜ MUA Công ty đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất (ước tính) quý II/2021 với doanh thu đạt 1,793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 448 tỷ đồng (tăng trưởng lần lượt 59% và 75% so với cùng kỳ). Triển vọng dài hạn khả quan với việc hưởng lợi từ miếng bánh thị phần Trung Quốc để lại, cùng với đó là việc tự chủ nguồn nguyên vật liệu đầu vào sẽ góp phần cải thiện biên lợi nhuận. Tài chính lành mạnh; định giá ở mức thấp so với trung bình ngành (PE forward 9.9x so với trung bình ngành 11.4x). Tuy nhiên, thị trường chung đang ở vùng biến động rủi ro, nhà đầu tư nên quan sát thêm và cân nhắc giải ngân khi thị trường ổn định.

Cổ phiếu MSHCHỜ MUA Tình hình kinh doanh khả quan do nguồn cầu tại các thị trường chính như Mỹ, Nhật, Châu Âu đang hồi phục. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may 6T/2021 tăng trưởng 20%. Nhà máy SH10 đi vào hoạt động năm 2021 sẽ tăng công suất của công ty lên 20%. Định giá ở mức thấp so với trung bình ngành (P/E 6.4 vs TB ngành 11.4).

Cổ phiếu SHNCHỜ BÁN Lĩnh vực hoạt động cốt lõi là kinh doanh thương mại than có biên lợi nhuận thấp, tiềm năng tăng trưởng không cao. Công ty có vị thế nhỏ với phần lớn giao dịch cho các công ty cùng Tập đoàn. Định giá ở mức cao với P/E forward 43.1x so với trung bình ngành 19.1x.

Cổ phiếu FRTCHỜ BÁN Lợi nhuận Q2/2021 dự báo vẫn tăng trưởng so với Q1/2021 và cùng kỳ do mảng doanh thu trực tuyến tăng trưởng tốt (tăng 40% so với cùng kỳ). Doanh thu trực tuyến chiếm khoảng 30%-40% tổng doanh thu. FRT cũng thực hiện những chính sách thúc đẩy doanh số bán hàng như trả góp 0%, giảm giá bán 15% và bảo hành từ 2-3 năm. Tuy nhiên P/E là 25.7x cao hơn P/E ngành 16.6x, bên cạnh đó thị trường chung đang ở vùng rủi ro và tình hình dịch bệnh phức tạp, nhà đầu tư nên cân nhắc giảm tỷ trọng.

Cổ phiếu LDGCHỜ BÁN Kết quả kinh doanh quý 1 không tích cực với doanh thu đạt 69 tỷ và lợi nhuận sau thuế 0.3 tỷ. Chất lượng tài sản và lợi nhuận chưa cao (các khoản phải thu khác lên đến 2650 tỷ chiếm 45% tổng tài sản và lợi nhuận những năm trước thường đến từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng dự án). Quỹ đất nhỏ, năng lực cạnh tranh không cao và tiến độ triển khai dự án chậm.