Phân tích thị trường chứng khoán phái sinh ngày 20/07/2021

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/07/2021, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đồng loạt tăng điểm. Hợp đồng tương lai VN30F2108 đóng cửa ở mức 1,405.0 điểm (+2.7%); VN30F2109 đạt 1,406.8 điểm (+2.7%); VN30F2112 đạt 1,405.1 điểm (+2.7%); và VN30F2203 đạt 1,401.4 điểm (+1.7%); trong khi đó, chỉ số VN30 chốt phiên ở mức 1,411.0 điểm (+2.7%).

Basis lớn nhất giữa hợp đồng VN30F2108 và chỉ số VN30 đạt được trong phiên là 13.1 điểm, còn basis nhỏ nhất đạt -2.8 điểm, tương đương mức chênh lệch cao nhất trong phiên đạt 15.9 điểm. Kết phiên, hợp đồng tương lai VN30F2108 duy trì basis âm và đạt -6.0 điểm. Điều này cho thấy NĐT vẫn đang bi quan về triển vọng VN30-Index.

Thanh khoản thị trường phái sinh tăng so với phiên trước với tổng khối lượng giao dịch đạt 359,130 hợp đồng (+16.3%). Tổng lượng vị thế mở thị trường đạt 31,950 hợp đồng, tăng 29.5% so với cuối phiên hôm qua.

Dựa trên lý thuyết định giá Arbitrage, giá trị hợp lý (FV) cho hợp đồng tương lai VN30F2108 là 1,414.6 điểm, cao hơn 9.6 điểm so với giá thị trường. Tương tự, giá hợp lý tham khảo cho hợp đồng VN30F2109 là 1,417.9 điểm (cao hơn TT 11.1 điểm), VN30F2112 là 1,432.6 điểm (cao hơn TT 27.5 điểm), và VN30F2203 là 1,447.9 điểm (cao hơn TT 46.5 điểm).