Phí giao dịch tại các công ty chứng khoán lớn

Phí giao dịch chứng khoán hiện nay tại các công ty đang rơi vào dưới 0,35% nhưng so với giá trị giao dịch của các nhà đầu tư thì đây là khoản phí rất đáng để chúng ta suy nghĩ khi lựa chọn giao dịch tại các công ty chứng khoán.

Phí giao dịch chứng khoán là gì?

Phí giao dịch chứng khoán là khoản phí mà các nhà đầu tư phải chi trả cho công ty chứng khoán sau một ngày giao dịch mua bán  với mức phần trăm giá trị giao dịch đã được định sẵn mà công ty chứng khoán đó đưa ra. Dưới đây là biểu phí giao dịch chứng khoán của 10 công ty có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất tại Việt Nam trong quý III năm 2021.

Công ty cổ phần chứng khoán kỹ thương (TCBS)

+ Phí mở tài khoản: việc mở tài khoản chứng khoán Techcombank là hoàn toàn miễn phí

+ Phí giao dịch cổ phiếu: 0,1%/giá trị giao dịch mua bán cổ phiếu (Thấp nhất thị trường hiện nay)

+ Phí nạp và rút tiền: TCBS không thu phí cả 2 chiều nạp và rút tiền

+ Phí chuyển chứng khoán từ công ty CK khác về TCBS: Miễn phí

Xem: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán Techcombank

Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Phí giao dịch chứng khoán qua kênh Tư vấn đầu tư

+ Tổng giá trị dưới 100 triệu / ngày là:0,3%

+ Từ 100 -300 triệu/ ngày là:0,27%

+ Từ 300 -500 triệu/ ngày là:0,25%

+ Từ 500- 1 tỷ/ ngày là: 0.22%

+ Từ 1 tỷ -2 tỷ/ ngày là:0,20%

+ Từ 2 tỷ trở lên / ngày là: 0,15%

Giao dịch trực tuyến là: 0,20%

Giao dịch trái phiếu là: 0,15 %

Xem: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS

Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Phí giao dịch có môi giới

– Phí giao dịch qua kênh online là: 0,25%

– Phí giao dịch qua các kênh khác là:

+ Dưới 100 triệu là: 0,35%

+ Từ 100-500 triệu là: 0,30%

+ Từ 500 triệu trở lên là: 0,25%

Phí giao dịch chứng khoán do khách hàng chủ động

– Phí đặt qua các kênh online là: 0,15%

– Phí giao dịch qua các kênh khác là:

+ Dưới 100 triệu là: 0,35%

+ Từ 100-500 triệu là: 0,30%

+ Từ 500 triệu trở lên là: 0,25%

Giao dịch trái phiếu rơi vào khoảng: 0,05%-0,1%

Xem: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán SSI

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Cổ phiếu VND: Phân tích, Nhận định và Đánh giá

Giao dịch trực tuyến cơ sở

+ Dưới 80 triệu là: 0,35%

+ Từ 80-250 triệu là: 0,30%

+ Từ 250-400 triệu là: 0,25%

+ Từ 400-800 triệu là : 0,20%

+ Từ 400 triệu trở lên là: 0.15%

Xem: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán Vndirect

Công ty cổ phần Thành phố Hồ Chí Minh

Phí giao dịch chứng khoán tại tuyến cơ sở

+ Dưới 100 triệu / ngày là:0,35%

+ Từ 100 -300 triệu/ ngày là:0,30%

+ Từ 300 -500 triệu/ ngày là:0,25%

+ Từ 500- 1 tỷ/ ngày là: 0.20%

+ Từ 1 tỷ -2 tỷ/ ngày là:0,15 %

Giao dịch Trái phiếu là: 0,1%

Xem: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán HSC

Công ty cổ phẩn chứng khoán MB (MBS)

Khách hàng chủ động giao dịch: 0,1%

Khách hàng có chuyên viên môi giới (trực tuyến – tại quầy)

+ Nhỏ hơn 100tr: 0.3% – 0.35%

+ Từ 100tr đến 300tr: 0.3% – 0.325%

+ Từ 300tr đến 500tr: 0.25% – 0.3%

+ Từ 500tr đến 700tr: 0.2% – 0.25%

+ Từ 700tr đến 1 tỷ: 0.15% – 0.2%

+ Lớn hơn 1 tỷ: 0.15% – 0.15%

Giao dịch trái phiếu dơi vào khoảng từ: 0,02-0,2%

Xem: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán MBS

Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam

Giao dịch tại cơ sở

– Khách nước ngoài là:0.40%

– Khách trong nước

+ Dưới 100 triệu là: 0,25%

+ Trên 100 triệu là: 0,20%

Giao dịch qua internet

– Khách nước ngoài là: 0,15%

– Khách trong nước

+ Dưới 100 triệu là: 0,15%

+ Trên 100 triệu là: 0,15%

Giao dịch Trái phiếu: 0,02%-0,1%

Xem: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán Mirae Asset

Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Phí giao Giao dịch qua môi giới:

+ Dưới 200 triệu là:15%

+ Từ 200 triệu -1 tỷ là:14%

+ Từ 1 tỷ- 3 tỷ là :13%

+ Từ 3 tỷ- 5 tỷ là:12%

+ Từ 5 tỷ – 10 tỷ là:11%

+ Từ 10 tỷ- 15 tỷ là: 10%

+ Từ 15- 20 tỷ là :0.9%

+ Từ 20 tỷ trở lên là:0,8%

Giao dịch trái phiếu là: 0,05%

Giao dịch chứng khoán niên yết là:

+ Dưới 3 tỷ là: 0.5%

+ Từ 3 tỷ-5 tỷ là: 0,4%

+ Từ 5 tỷ trở lên là: 0,3%

Xem: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán FPT

Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam

+ Dưới 100 triệu/ngày là:0,30%

+ Từ 100 -500 triệu/ ngày là:0,25%

+ Từ 500 –1 tỷ triệu/ ngày là:0,20%

+ Từ 1 tỷ/ ngày  trở lên là: 0.15%

Trái phiếu: 0,1%

Xem: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán Kis

Công ty cổ phẩn chứng khoán Bản Việt (VCSC)

Từ 0,15% đến 0,35%/ giá trị giao dịch

Trên đây là 10 cái tên quen thuộc của thị trường chứng khoán Việt Nam là những công ty đứng ở vị trí top 10 công ty có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất nước ta. Với bảng biểu phí giao dịch chứng khoán của các công ty giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng so sánh và tìm hiểu khi muốn mở tài khoản và giao dịch vào thị trường chứng khoán.