PMJ chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

PMJ chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (PMJ) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty PMJ để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu PMJ. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức PMJ? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu PMJ, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức PMJ, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch PMJ chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về PMJ:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện

Mã chứng khoán: PMJ

Sàn giao dịch: UpCOM

 PMJ chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức PMJ
PMJ chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức PMJ

PMJ chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 12/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2023

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 9,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 9.700 đồng)
– Thời gian thực hiện: 25/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức PMJ

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện – 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.