PPH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

PPH chia cổ tức là việc Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty PPH để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu PPH. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức PPH? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Phong Phú như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu PPH, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức PPH, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch PPH chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về PPH:

Tên tổ chức phát hành: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Phong Phú

Mã chứng khoán: PPH

Sàn giao dịch: UpCOM

 PPH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức PPH
PPH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức PPH

PPH chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 01/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
Thời gian thực hiện: 11/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức PPH

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.