Cổ phiếu PTB, RAL, BWE, TMP, CEE – Đánh giá chứng khoán ngày 20/11/2020

Cổ phiếu PTB: MUA@56,000 – mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu tăng 3% tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm 17% so với cùng kỳ năm trước do công ty tăng chi phí bán hàng để chiếm lĩnh thị phần ở mảng gỗ. Công ty có tiềm lực tăng trưởng trong tương lai khi mảng đá phục hồi trở lại và mảng gỗ tăng trưởng tốt (tăng 73% so với cùng kỳ) do hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Định giá hấp dẫn (P/E~6.4x) so với ngành (9.4x)

Cổ phiếu RALMUA@127,700 Lũy kế 9T/2020, RAL đạt mức tăng trưởng tốt với doanh thu 3,059 tỷ đồng (+13%YoY) và lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng (+29%YoY). Tình hình tài chính lành mạnh. Uớc tính RAL có thể đạt lợi nhuận ~270 tỷ đồng năm nay, tương đương với EPS ~23,300đ/cp. P/E forward 2020 chỉ khoảng 5.6x, thấp hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh DQC 42.9x.

Cổ phiếu BWEMUA@25,600 Lũy kế 9T/2020 doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 30% và 26% so với cùng kỳ nhờ vào việc khai thác và mở thêm các đầu mối lắp nước mới. Tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn cao nhờ việc nâng công suất các nhà máy Tân Hiệp (thêm 100,000 m3/ngày), Nam Tân Uyên (thêm 20,000 m3/ngày) và Uyên Hưng (thêm 30,000 m3/ngày). Công ty có tỷ lệ thất thoát nước thấp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.

Cổ phiếu TMPMUA@42,000 – mở tài khoản chứng khoán trực tuyến

Cổ tức ổn định ở mức cao, tý suất cổ tức ~8%. Dự án điện mặt trời Thác Mơ (công suất 50 MWp, dự kiến vận hành trong tháng 12/2020) sẽ là động lực tăng trưởng thời gian tới của công ty.

Cổ phiếu CEEBÁN@15,700 Lũy kế 9 tháng 2020 doanh thu đạt 595 tỷ đồng (+6% yoy), LNST đạt 34 tỷ đồng nhờ thi công dự án Trung Lương Mỹ Thuận và chuyển nhượng cổ phần công ty con. Tình hình hoạt động phụ thuộc phần lớn vào các dự án của công ty mẹ (CII). Gánh nặng lãi vay lớn. Lưu ý: cổ phiếu có tính thanh khoản thấp.