Cổ phiếu ROS, VBB, VTR, HHS, TRC – Nhận định chứng khoán ngày 1/12/2020

Cổ phiếu ROSBÁN@2,200 Trong 9 tháng đầu năm 2020, ROS ghi nhận lỗ 150 tỷ đổng. Doanh thu đạt 1,554 tỷ đồng tương đương 44% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công ty cũng miễn nhiệm Tổng giám đốc và chưa có người thay thế

Cổ phiếu VBBCHỜ BÁN Thu nhập từ lãi 9T2020 giảm hơn 54% so với số cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trong kỳ chủ yếu đến từ mua bán chứng khoán đầu tư. VBB là một ngân hàng có quy mô nhỏ, mạng lưới chi nhánh nhỏ và vị thế cạnh tranh không cao trong ngành ngân hàng. Tiềm năng tăng trưởng không nhiều.

Cổ phiếu VTRCHỜ BÁN Hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19, lũy kế 9T/2020 doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt giảm 75% và 204% so với cùng kỳ. Kỳ vọng kết quả kinh doanh trong trung hạn được cải thiện khi: <1> Du lịch quốc tế được cho phép hoạt động trở lại và <2> Vận hành các chuyến bay thương mại. Cổ phiếu có xu hướng tích lũy ở vùng giá hiện tại.

Cổ phiếu HHSCHỜ BÁN Doanh thu 9T2020 đạt 443 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp giảm do doanh thu chủ yếu đến từ phân phối hàng hóa, xe đầu kéo, không có doanh thu BĐS. Lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ do ghi nhận 130 tỷ lãi bất thường từ giao dịch mua rẻ công ty liên kết. Hoạt động kinh doanh chính triển vọng tăng trưởng thấp, kỳ vọng các dự án chưa rõ ràng, phụ thuộc chủ yếu vào các định hướng cấu trúc Tập đoàn của TCH.

Cổ phiếu TRCCHỜ BÁN Lũy kết 9 tháng 2020 doanh thu đat 211 tỷ đồng (-3% yoy), LNST đạt 45 tỷ (+ 10% yoy) nhờ thu nhập từ thanh lý cây cao su tăng mạnh đạt 40 tỷ đồng. Triển vọng kinh doanh trong ngắn hạn tốt nhờ giá cao su đang trong xu hướng tăng, tuy nhiên quy mô hoạt động nhỏ so với các doanh nghiệp cùng ngành. Lưu ý: cổ phiếu có tính thanh khoản thấp