SBH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

SBH chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty SBH để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu SBH. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức SBH? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu SBH, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức SBH, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch SBH chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về SBH:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Mã chứng khoán: SBH

Sàn giao dịch: UpCOM

 SBH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức SBH
SBH chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức SBH

SBH chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 05/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 24,45% (01 cổ phiếu được nhận 2.445 đồng)
– Ngày thanh toán: 28/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức SBH

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.