SGR, HSG, PNJ, TTT, NSH, VHE, APS, CKV, BSA, C4G, VMG, QNC, SEA, VRG, DSC – Thông tin cổ phiếu 6/1/2021

CTCP Địa ốc Sài Gòn (Cổ phiếu SGR): Từ ngày 30/11 đến 30/12/2020, Chủ tịch HĐQT Phạm Thu đã mua thỏa thuận 534.623 cổ phiếu trong 1 triệu đơn vị đăng ký do diễn biến giá không phù hợp. Ông Thu hiện có 17,9 triệu đơn vị, tương đương gần 30% vốn.

Tập đoàn Hoa Sen (Cổ phiếu HSG): Từ ngày 4/12/2020 đến 2/1, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã bán thỏa thuận 27 triệu cổ phiếu trong 43,1 triệu đơn vị đăng ký. Công ty đang nắm giữ 16,1 triệu đơn vị, tương đương 3,6% vốn. Ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch tại 2 công ty trên.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Cổ phiếu PNJ): Bà Trần Phương Ngọc Hà, con gái của Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đăng ký mua thỏa thuận 9,2 triệu cổ phiếu từ ngày 8/1 đến 4/2. Bà Hà hiện không nắm giữ cổ phần công ty.

Cùng thời gian, bà Dung cũng đăng ký bán 9,2 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, qua đó, giảm số cổ phần nắm giữ xuống còn 11,4 triệu đơn vị, tương đương 5% vốn.

CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (Cổ phiếu TTT): Ngày 30/12/2020, CTCP Mặt trời Tây Ninh, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Lâm Nhi Thùy đã bán toàn bộ 1,1 triệu cổ phiếu, tương đương 24% vốn.

CTCP Nhôm Sông Hồng (Cổ phiếu NSH): Từ ngày 4/12/2020 đến 31/12/2020, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lê Văn Thắng đã mua 345.164 cổ phiếu trong 2 triệu đơn vị đăng ký. Ông Thắng hiện sở hữu 959.316 cổ phiếu, tương đương 4,6% vốn.

CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (Cổ phiếu VHE): Từ ngày 7/1 đến 5/2, bà Nguyễn Thị Mùi, mẹ của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bùi Tiến Vinh, đăng ký bán toàn bộ 2 triệu cổ phiếu, tương đương 12,7% vốn.

Cùng thời gian, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Lê Thị Mai đăng ký bán toàn bộ 1,2 triệu cổ phiếu.

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (Cổ phiếu APS): ASEAN Deep Value Fund đã bán 399.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn hơn 5,7 triệu đơn vị, tương đương 14,7% vốn. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 28/12/2020.

CTCP COKYVINA (Cổ phiếu CKV): Ông Chu Văn Phương đã mua 302.000 cổ phiếu, tương đương 7,5% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 25/12/2020. Ông Phương trước đó không nắm giữ cổ phiếu CKV nào.

Ủy viên HĐQT Nguyễn Hữu Hiếu đã bán toàn bộ 459.800 cổ phiếu, tương đương 11,5% vốn vào ngày 25/12/2020.

CTCP Thủy điện Buôn Đôn (Cổ phiếu BSA): Ông Nguyễn Văn Luận đã mua 213.266 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 4,8 triệu đơn vị, tương đương 8% vốn. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 29/12/2020.

Tập đoàn CIENCO4 (Cổ phiếu C4G): Ủy viên HĐQT Văn Hồng Tuân đăng ký bán toàn bộ 136.800 cổ phiếu từ ngày 7/1 đến 5/2.

CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Cổ phiếu VMG): Từ ngày 17/12 đến 31/12/2020, Ủy viên HĐQT Nguyễn Quang Minh không bán cổ phiếu nào trong hơn 1,6 triệu đơn vị đăng ký, giữ nguyên lượng nắm giữ hơn 1,6 triệu đơn vị.

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Cổ phiếu QNC): Ông Nguyễn Thế Phương đã mua 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương 7,2% vốn với ngày trở thành cổ đông lớn là 31/12/2020. Ông Phương trước đó không nắm giữ cổ phiếu QNC nào.

Công ty TNHH CEMTECH Việt Nam đã bán toàn bộ 6 triệu cổ phiếu, tương đương 15,5% vốn. Ngày không còn là cổ đông lớn là 31/12/2020.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang đã mua 1,3 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 2,2 triệu cổ phiếu, tương đương 5,6% vốn. Ngày trở thành cổ đông lớn là 31/12/2020.

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Cổ phiếu SEA): Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên đã bán 1,9 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn gần 25 triệu đơn vị, tương đương 20% vốn. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là 30/12.

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Cổ phiếu VRG): Từ ngày 7/12 đến 31/12/2020, CTCP Cao su Tây Ninh, tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT Lê Văn Chành, đã bán 204.000 cổ phiếu trong 2 triệu đơn vị đăng ký. Công ty nâng lượng nắm giữ lên gần 1,8 triệu đơn vị, tương đương 6,8% vốn.

CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (Cổ phiếu DSC): CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng không còn là cổ đông lớn vào 29/12/2020 khi bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu, tương đương 10% vốn.