No Picture

Thông tin cổ phiếu VSC, VCG

VSC – CTCP Container Việt Nam – Đã ký kết hợp đồng mua lại 36% vốn tại CTCP Cảng VIMC Đình Vũ (tên cũ là Cảng Vinalines