TBD chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

TBD chia cổ tức là việc Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty TBD để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu TBD. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức TBD? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu TBD, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức TBD, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch TBD chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về TBD:

Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

Mã chứng khoán: TBD

Sàn giao dịch: UpCOM

 TBD chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức TBD
TBD chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức TBD

TBD chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 27/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2023

3. Hình thức chia: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện:20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
– Ngày thanh toán:27/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức TBD

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban tài chính kế toán – Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).