Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 1/3/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng 198.44 tỷ
+ Mua ròng tập trung: MWG, SSI, VIX, STB, GEX…
+ Bán ròng tập trung: FUEVFVND, VNM, HPG, VHM, FRT…