Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 1/7/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -1172.04 tỷ
+ Mua ròng tập trung: DGC, KDH, PC1, POW, FRT,…
+ Bán ròng tập trung: FUEVFVND, FPT, TCB, VPB, HPG,…