Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 10/6/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -477.34 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HAH, DCM, POW, VNM, HVN …
+ Bán ròng tập trung: STB, HPG, GMD, VPB, VHM,…