Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 10/7/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -448.97 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HDB, TNH, VPB, PC1, BID,…
+ Bán ròng tập trung: FTP, MSN, VRE, TCB, MWG,…