Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 15/11/2023

Thống kê giao dịch khối ngoại ngày 15/11/2023, cho biết nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đang mua ròng hay bán ròng trong phiên chứng khoán ngày 15/11/23 các cổ phiếu nào nhiều nhất được thể hiện trên biểu đồ nhiệt và thống kê tổng hợp ngày 15/11 khối ngoai họ đang mua ròng hay bán ròng trên các sàn HSX, HNX, UPcom với giá trị bao nhiêu trong ngày 15/11/2023. Qua đó để nhà đầu tư tham khảo có thêm góc nhìn về giao dịch khối ngoại ngày 15/11/23 và định hướng giao dịch trong tương lai.

* Bạn đang muốn xem thêm giao dịch khối tự doanh ngày 15/11/2023, bạn truy cập vào danh mục Thống kê giao dịch khối tư doanh và xem bài viết cho ngày 15/11/23 về giao dịch khối tự doanh trong danh mục đó.

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng 244.96 tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 15/11/23 trên HSX như sau:

+ Khối lượng: Mua vào 62.921.200 cổ phiếu, Bán ra 51.603.960 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán 11.317.240 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 1693.93 tỷ VNĐ, Bán ra 1448.97 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán 244.96 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: SSI, VCB, DXG, DGC, KDH…

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: VHM, STB, VIC, MWG, SAB…

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX ngày 15/11
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HSX ngày 15/11

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 15/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 15/11/23

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX: BÁN ròng -5.72 tỷ

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài hôm nay chứng khoán ngày 15/11/23 trên HNX như sau:

+ Khối lượng: NĐTNN Mua vào 537.300 cổ phiếu, Bán ra 762.270 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -224.970 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 13.19 tỷ VNĐ, Bán ra 18.91 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -5.72 tỷ VNĐ

+ NĐTNN mua ròng tập trung: IDC, MST

+ NĐTNN bán ròng tập trung: PVS, HUT, VGS

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 15/11
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 15/11

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 15/11/23

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 15/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom: BÁN ròng -49.65 tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 15/11/23 trên Upcom như sau:

+ Khối lượng: Khối ngoại Mua vào 304.020 cổ phiếu, Bán ra 1.734.910 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -1.430.890cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 13.66 tỷ VNĐ, Bán ra 63.31 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -49.65 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: MCH, ACV

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: VEA, QNS, QTP

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn UPCOM ngày 15/11
Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn UPCOM ngày 15/11

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 15/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 15/11/23

Tóm lại, trên là thống kê giao dịch khối ngoại ngày 15/11/2023, được tham khảo từ các công ty chứng khoán như TCBS, SSI,CTS, VPBanks, VCBS,…cho ngày 15/11/23. Bạn xem hướng dẫn tạo tài khoản chứng khoán online tại TCBS, VPS, CTS, SSI, VPBanks, VCBS,…để được cập nhật GD NĐTNN phiên 15/11 một cách trực quan và đầy đủ nhất, để bạn tham khảo và đưa ra góc nhìn về phiên giao dịch khối ngoại ngày 15/11/2023, qua đó định hướng phiên giao dịch tới.