Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 19/2/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng 137.25 tỷ
+ Mua ròng tập trung: VHM, VRE, VCI, MSN, EVF…
+ Bán ròng tập trung: VND, DBC, MWG, VNM, CTG…