Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 2/2/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng -208.42 tỷ
+ Mua ròng tập trung: PDR, NVL, MWG, DIG, SSI…
+ Bán ròng tập trung: VNM, PC1, VPB, GEX, VHM…