Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 20/11/2023

Thống kê giao dịch khối ngoại ngày 20/11/2023, cho biết nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đang mua ròng hay bán ròng trong phiên chứng khoán ngày 20/11/23 các cổ phiếu nào nhiều nhất được thể hiện trên biểu đồ nhiệt và thống kê tổng hợp ngày 20/11 khối ngoai họ đang mua ròng hay bán ròng trên các sàn HSX, HNX, UPcom với giá trị bao nhiêu trong ngày 20/11/2023. Qua đó để nhà đầu tư tham khảo có thêm góc nhìn về giao dịch khối ngoại ngày 20/11/23 và định hướng giao dịch trong tương lai.

* Bạn đang muốn xem thêm giao dịch khối tự doanh ngày 20/11/2023, bạn truy cập vào danh mục Thống kê giao dịch khối tư doanh và xem bài viết cho ngày 20/11/23 về giao dịch khối tự doanh trong danh mục đó.

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng 465.54 tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 20/11/23 trên HSX như sau:

+ Khối lượng: Mua vào 53.589.472 cổ phiếu, Bán ra 37.700.024 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán 15.889.448 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 1348.28 tỷ VNĐ, Bán ra 882.74 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán 465.54 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: FUEVFVND, SSI, VND, HDB, TPB…

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: FUESSVFL, VRE, VNM, VHM, MWG,…

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX ngày 20/11
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HSX ngày 20/11

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 20/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 20/11/23

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX: BÁN ròng -1.45 tỷ

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài hôm nay chứng khoán ngày 20/11/23 trên HNX như sau:

+ Khối lượng: NĐTNN Mua vào 251.560 cổ phiếu, Bán ra 581.640 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -330.080 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 7.84 tỷ VNĐ, Bán ra 9.29 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -1.45 tỷ VNĐ

+ NĐTNN mua ròng tập trung: IDC, TNG

+ NĐTNN bán ròng tập trung: TIG, PVS, BVS

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 20/11
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 20/11

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 20/11/23

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 20/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom: BÁN ròng -4.01 tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 20/11/23 trên Upcom như sau:

+ Khối lượng: Khối ngoại Mua vào 91.600 cổ phiếu, Bán ra 367.500 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -275.900 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 3.59 tỷ VNĐ, Bán ra 7.60 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -4.01 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: VTP, MCH

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: BSR, QTP, QNS

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn UPCOM ngày 20/11

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn UPCOM ngày 20/11Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 20/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 20/11/23

Tóm lại, trên là thống kê giao dịch khối ngoại ngày 20/11/2023, được tham khảo từ các công ty chứng khoán như TCBS, SSI,CTS, VPBanks, VCBS,…cho ngày 20/11/23. Bạn xem hướng dẫn tạo tài khoản chứng khoán online tại TCBS, VPS, CTS, SSI, VPBanks, VCBS,…để được cập nhật GD NĐTNN phiên 20/11 một cách trực quan và đầy đủ nhất, để bạn tham khảo và đưa ra góc nhìn về phiên giao dịch khối ngoại ngày 20/11/2023, qua đó định hướng phiên giao dịch tới.