Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 20/6/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -1523.56 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HAH, MWG, VTP, PC1, CTD …
+ Bán ròng tập trung: FPT, VNM, VPB, VHM, VND,…