Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 21/2/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁNròng -9.44 tỷ
+ Mua ròng tập trung: MSB, STB, AAA, BID, KDH…
+ Bán ròng tập trung: HPG, MWG, GEX, MSN, NVL…