Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 22/2/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁNròng -940.08 tỷ
+ Mua ròng tập trung: DGC, ASM, PVD, CTD, LCG…
+ Bán ròng tập trung: HPG, VPB, MSN, MWG, STB…