Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 23/1/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng 238.67 tỷ
+ Mua ròng tập trung: STB, VCG, HCM, VPB, VRE…
+ Bán ròng tập trung: DGC, VND, KBC, MWG, GAS…