Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 23/2/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁNròng -774.91 tỷ
+ Mua ròng tập trung: DGC, EVF, VRE, VNM, PAN…
+ Bán ròng tập trung: VPB, MWG, VIX, TPB, MSN…