Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 23/5/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -859.89 tỷ
+ Mua ròng tập trung: NLG, HCM, DBC, PDR, NVL,…
+ Bán ròng tập trung: VHM, VIC, HPG, VNM, FPT,…