Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 24/5/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng 69.76 tỷ
+ Mua ròng tập trung: DBC, MWG, HPG, PC1, FUEVFVND,…
+ Bán ròng tập trung: FPT, VHM, VND, GAS, MSN,…