Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 24/6/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -1005.56 tỷ
+ Mua ròng tập trung: EVF, CTR, LPB, TCH, ELC…
+ Bán ròng tập trung: FPT, VND, VRE, HPG, POW,…