Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 25/1/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng -136.60 tỷ
+ Mua ròng tập trung: HPG, VRE, CTG, VCB, SSI…
+ Bán ròng tập trung: SAB, DGC, VNM, STB, TPB…