Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 27/11/2023

Thống kê giao dịch khối ngoại ngày 27/11/2023, cho biết nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đang mua ròng hay bán ròng trong phiên chứng khoán ngày 27/11/23 các cổ phiếu nào nhiều nhất được thể hiện trên biểu đồ nhiệt và thống kê tổng hợp ngày 27/11 khối ngoai họ đang mua ròng hay bán ròng trên các sàn HSX, HNX, UPcom với giá trị bao nhiêu trong ngày 27/11/2023. Qua đó để nhà đầu tư tham khảo có thêm góc nhìn về giao dịch khối ngoại ngày 27/11/23 và định hướng giao dịch trong tương lai.

* Bạn đang muốn xem thêm giao dịch khối tự doanh ngày 27/11/2023, bạn truy cập vào danh mục Thống kê giao dịch khối tư doanh và xem bài viết cho ngày 27/11/23 về giao dịch khối tự doanh trong danh mục đó.

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng 40.54 tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 27/11/23 trên HSX như sau:

+ Khối lượng: Mua vào 26.656.256 cổ phiếu, Bán ra 25.942.784 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán 713.472 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 635.30 tỷ VNĐ, Bán ra 594.76 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán 40.54 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: HPG, VPB, PVD, SAB, VIC…

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: SSI, STB, VND, GAS, VHM…

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX ngày 27/11
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HSX ngày 27/11

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 27/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 27/11/23

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX: MUA ròng 7.31 tỷ

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài hôm nay chứng khoán ngày 27/11/23 trên HNX như sau:

+ Khối lượng: NĐTNN Mua vào 510.705 cổ phiếu, Bán ra 443.177 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán 67.528 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 17.70 tỷ VNĐ, Bán ra 10.39 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán 7.31 tỷ VNĐ

+ NĐTNN mua ròng tập trung: PVS, PVi, SHS

+ NĐTNN bán ròng tập trung: TIG, IDC, VCS

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 27/11
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 27/11

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 27/11/23

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 27/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom: MUA ròng 11.42 tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 27/11/23 trên Upcom như sau:

+ Khối lượng: Khối ngoại Mua vào 381.200 cổ phiếu, Bán ra 297.296 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán 83.904 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 7.13 tỷ VNĐ, Bán ra 9.71 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -2.58 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: TCI, MPC, ACV

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: VEA, QNS, SAS

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn UPCOM ngày 27/11

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn UPCOM ngày 27/11Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 27/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 27/11/23

Tóm lại, trên là thống kê giao dịch khối ngoại ngày 27/11/2023, được tham khảo từ các công ty chứng khoán như TCBS, SSI,CTS, VPBanks, VCBS,…cho ngày 27/11/23. Bạn xem hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán online tại TCBS, VPS, CTS, SSI, VPBanks, VCBS,…để được cập nhật GD NĐTNN phiên 27/11 một cách trực quan và đầy đủ nhất, để bạn tham khảo và đưa ra góc nhìn về phiên giao dịch khối ngoại ngày 27/11/2023, qua đó định hướng phiên giao dịch tới.