Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 28/2/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng 221.37 tỷ
+ Mua ròng tập trung: DGC, HCM, SSI, HPG, HAH…
+ Bán ròng tập trung: STB, VPB, MWG, MSN, PVD…