Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 30/11/2023

Thống kê giao dịch khối ngoại ngày 30/11/2023, cho biết nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đang mua ròng hay bán ròng trong phiên chứng khoán ngày 30/11/23 các cổ phiếu nào nhiều nhất được thể hiện trên biểu đồ nhiệt và thống kê tổng hợp ngày 30/11 khối ngoai họ đang mua ròng hay bán ròng trên các sàn HSX, HNX, UPcom với giá trị bao nhiêu trong ngày 30/11/2023. Qua đó để nhà đầu tư tham khảo có thêm góc nhìn về giao dịch khối ngoại ngày 30/11/23 và định hướng giao dịch trong tương lai.

* Bạn đang muốn xem thêm giao dịch khối tự doanh ngày 30/11/2023, bạn truy cập vào danh mục Thống kê giao dịch khối tư doanh và xem bài viết cho ngày 30/11/23 về giao dịch khối tự doanh trong danh mục đó.

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -383.36 tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 30/11/23 trên HSX như sau:

+ Khối lượng: Mua vào 48.707.524 cổ phiếu, Bán ra 54.247.976 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -5.540.452 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 1183.73 tỷ VNĐ, Bán ra 1567.09 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -383.36 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: VHM, NKG, EVF, FRT, KOS…

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: VNM, FUESSVFL, MSN, HPG, VIC…

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX ngày 30/11
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HSX ngày 30/11

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 30/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 30/11/23

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX: MUA ròng -91.23 tỷ

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài hôm nay chứng khoán ngày 30/11/23 trên HNX như sau:

+ Khối lượng: NĐTNN Mua vào 1.808.400 cổ phiếu, Bán ra 5.416.010 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -3.607.610 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 43.09 tỷ VNĐ, Bán ra 134.32 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -91.23 tỷ VNĐ

+ NĐTNN mua ròng tập trung: SHS, PVS, IDC

+ NĐTNN bán ròng tập trung: HUT

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 30/11
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 30/11

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 30/11/23

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 30/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom: BÁN ròng -5.11 tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 30/11/23 trên Upcom như sau:

+ Khối lượng: Khối ngoại Mua vào 283.640 cổ phiếu, Bán ra 1.445.780 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -1.162.140 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 10.91 tỷ VNĐ, Bán ra 32.72 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -21.80 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: QNS, MPC

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: BSR, ACV, VEA

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn UPCOM ngày 30/11

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn UPCOM ngày 30/11Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 30/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 30/11/23

Tóm lại, trên là thống kê giao dịch khối ngoại ngày 30/11/2023, được tham khảo từ các công ty chứng khoán như TCBS, SSI,CTS, VPBanks, VCBS,…cho ngày 30/11/23. Bạn xem hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán online tại TCBS, VPS, CTS, SSI, VPBanks, VCBS,…để được cập nhật GD NĐTNN phiên 30/11 một cách trực quan và đầy đủ nhất, để bạn tham khảo và đưa ra góc nhìn về phiên giao dịch khối ngoại ngày 30/11/2023, qua đó định hướng phiên giao dịch tới.