Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 31/5/2024

iao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -1350.80 tỷ
+ Mua ròng tập trung: TCB, DBC, HVN, PVT, BAF, …
+ Bán ròng tập trung: MBB, FPT, VND, VCB, VRE,…