Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 4/7/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -532.87 tỷ
+ Mua ròng tập trung: BID, HDB, VPB, MAN, SIP,…
+ Bán ròng tập trung: VRE, VHM, MWG, HPG, DCM,…