Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 6/6/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: MUA ròng 39.24 tỷ
+ Mua ròng tập trung: MSN, VNM, FUEVFVND, DGC, GMD, …
+ Bán ròng tập trung: MWG, KDH, VHM, FPT, NLG,…