Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 8/11/2023

Thống kê giao dịch khối ngoại ngày 8/11/2023, cho biết nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đang mua ròng hay bán ròng trong phiên chứng khoán ngày 8/11/23 các cổ phiếu nào nhiều nhất được thể hiện trên biểu đồ nhiệt và thống kê tổng hợp ngày 8/11 khối ngoai họ đang mua ròng hay bán ròng trên các sàn HSX, HNX, UPcom với giá trị bao nhiêu trong ngày 8/11/2023. Qua đó để nhà đầu tư tham khảo có thêm góc nhìn về giao dịch khối ngoại ngày 8/11/23 và định hướng giao dịch trong tương lai.

* Bạn đang muốn xem thêm giao dịch khối tự doanh ngày 8/11/2023, bạn truy cập vào danh mục Thống kê giao dịch khối tư doanh và xem bài viết cho ngày 8/11/23 về giao dịch khối tự doanh trong danh mục đó.

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -269.53 tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 8/11/23 trên HSX như sau:

+ Khối lượng: Mua vào 58.927.860 cổ phiếu, Bán ra 59.444.780 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -516.920 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 1417.16 tỷ VNĐ, Bán ra 1686.69 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -269.53 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: HDB, HPG, VIC, HSG, STB…

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: MWG, VHM, VRE, MSN, VNM…

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX ngày 8/11
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HSX ngày 8/11

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 8/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HSX 10 phiên gần nhất từ ngày 8/11/23

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX: MUA ròng 59.96 tỷ

Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài hôm nay chứng khoán ngày 8/11/23 trên HNX như sau:

+ Khối lượng: NĐTNN Mua vào 8.189.100 cổ phiếu, Bán ra 5.831.850 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán 2.357.250 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 164.28 tỷ VNĐ, Bán ra 104.32 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán 59.96 tỷ VNĐ

+ NĐTNN mua ròng tập trung: IDC, SHS, VGS

+ NĐTNN bán ròng tập trung: CEO, PVS, TNG

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 8/11
Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX ngày 8/11

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 8/11/23

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX 10 phiên gần nhất từ ngày 8/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom: BÁN ròng -15.33tỷ

Giao dịch khối ngoại hôm nay chứng khoán ngày 8/11/23 trên Upcom như sau:

+ Khối lượng: Khối ngoại Mua vào 207.910 cổ phiếu, Bán ra 600.800 cổ phiếu, Tổng khối lượng Mua-Bán -392.890 cổ phiếu

+ Giá trị: Nhà đầu tư nước ngoài Mua vào 6.42 tỷ VNĐ, Bán ra 21.75 tỷ VNĐ, Tổng giá trị Mua-Bán -15.33 tỷ VNĐ

+ Khối ngoại mua ròng tập trung: MPC

+ Khối ngoại bán ròng tập trung: VEA, QNS, ACV

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn UPCOM ngày 8/11
Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trên sàn UPCOM ngày 8/11

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 8/11/23

Thống kê giao dịch khối ngoại trên sàn Upcom 10 phiên gần nhất từ ngày 8/11/23

Tóm lại, trên là thống kê giao dịch khối ngoại ngày 8/11/2023, được tham khảo từ các công ty chứng khoán như TCBS, SSI,CTS, VPBanks, VCBS,…cho ngày 8/11/23. Bạn xem hướng dẫn tạo tài khoản chứng khoán online tại TCBS, VPS, CTS, SSI, VPBanks, VCBS,…để được cập nhật GD NĐTNN phiên 8/11 một cách trực quan và đầy đủ nhất, để bạn tham khảo và đưa ra góc nhìn về phiên giao dịch khối ngoại ngày 8/11/2023, qua đó định hướng phiên giao dịch tới.