Thống kê giao dịch khối ngoại hôm nay ngày 8/3/2024

Giao dịch khối ngoại trên sàn HSX: BÁN ròng -665.75 tỷ
+ Mua ròng tập trung: KDH, DGW, DGC, DRC, FRT…
+ Bán ròng tập trung: VNM, VPB, KBC, VND, SSI…